Translate "tyg" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


tyg — tkivo (Slovenian / slovenščina)
Blago, stkano, spleteno, spredeno, itd. iz preje ali niti.
Del organizma, ki je sestavljen iz velikega števila celic s podobno zgradbo in funkcijo.

Translate tyg

Learn how to say "tyg" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey