Translate "tyg" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


tyg — tkanka (Polish / polski)
część organizmu składająca się z dużej ilości komórek, mających podobną budowę i funkcję

Translate tyg

Learn how to say "tyg" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey