Translate "tyg" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


tyg — weefsel (Dutch / Nederlands)
Een deel van een organisme bestaande uit een groot aantal cellen met de dezelfde structuur en functie.
Een geweven materiaal zoals gebruikt bij kleding, decoratie, reiniging en andere practische toepassingen.
Elk weefsel gemaakt van garen of vezels door weven, breien, vervilten, enzovoort

Translate tyg

Learn how to say "tyg" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey