Translate "tvestjärt" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


tvestjärt — skorki (Polish / polski)
owad z rzędu o tej samej nazwie, o ciele walcowatym, spłaszczonym grzbietobrzusznie, z dwoma kleszczami na końcu odwłoka i o dwóch parach skrzydeł (przednie — skórzaste pokrywy, tylne — błoniaste); występuje głównie w krajach tropikalnych, w Polsce znanych kilka gatunków, między innymi skorek pospolity

Translate tvestjärt

Learn how to say "tvestjärt" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey