Toll Free: (800) 790-3680

Translate "titaan" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


titaan — tytan (Polish / polski)
(Ti) pierwiastek chemiczny z podgrupy tytanowców, liczba atomowa 22, metal srebrzystoszary, lekki, twardy, trudno topliwy, o dużej wytrzymałości mechanicznej, odporny na korozję, stosowany głównie w postaci stopów jako materiał konstrukcyjny w produkcji samolotów, okrętów, aparatury chemicznej

Translate titaan

Learn how to say "titaan" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Frisian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC