Toll Free: (800) 790-3680

Translate "ti'ij" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ti'ij — livsmedel (Swedish / svenska)
Ett ämne som kan förtäras och användas av organismen som en källa till näring och energi.

Translate ti'ij

Learn how to say "ti'ij" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Kaqchikel and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC