Toll Free: (800) 790-3680

Translate "ti'ij" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ti'ij — żywność (Polish / polski)
środki spożywcze, wszelkie produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które w stanie naturalnym lub po obróbce stanowią pokarm człowieka

Translate ti'ij

Learn how to say "ti'ij" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Kaqchikel and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC