Toll Free: (800) 790-3680

Translate "textos legais" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


textos legais — pravni dokument (Slovenian / slovenščina)
Natančna formulacija zakona ali drugega dokumenta, v skladu z zakoni ali z zakonsko veljavo. (Vir: BLD) Zavestna izjava volje posameznega pravnega subjekta, s katero hoče ustvariti pravne učinke, ki jih pravni red terja ali dopušča in jih je mogoče doseči s tako izjavo volje. (Vir: Leksikon CZ pravo)

Translate textos legais

Learn how to say "textos legais" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC