Translate "tete" into Turkish (Türkçe)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


tete — göğüs (Turkish / Türkçe)
Cinsel erişkinliğe ulaşmış bir kadının göğüsündeki [boynu ile karnı arasındaki bölgede], içinde süt bezleri olan etli organ.

Translate tete

Learn how to say "tete" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Walloon and Turkish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey