Translate "terrae motus" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


terrae motus — trzęsienie ziemi (Polish / polski)
wstrząs skorupy ziemskiej wywołany przemieszczeniami mas skalnych w głębi Ziemi, wybuchami wulkanów, zapadaniem się stropów podziemnych jaskiń krasowych; mogący powodować znaczne zniszczenia na powierzchni Ziemi

Translate terrae motus

Learn how to say "terrae motus" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey