Toll Free: (800) 790-3680

Translate "terminologia do ambiente" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


terminologia do ambiente — okoljska terminologija (Slovenian / slovenščina)
Slovar tehnoloških izrazov s primeri njihove uporabe, značilen za skupnost, korporativne, vladne in druge skupine, ki se zanimajo za varstvo naravnih virov, ohranitev celovitosti ekosistema in varovanje človekovega zdravja. (Vir: ISEP / TOE)

Translate terminologia do ambiente

Learn how to say "terminologia do ambiente" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC