Toll Free: (800) 790-3680

Translate "terminologia do ambiente" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


terminologia do ambiente — terminologia z zakresu ekologii (Polish / polski)
słownik obejmujący terminy techniczne oraz uzus językowy w zastosowaniu odpowiednio do poziomu określonych grup społecznych zainteresowanych ochroną zasobów naturalnych, zachowaniu ekosystemów oraz zdrowia ludzi

Translate terminologia do ambiente

Learn how to say "terminologia do ambiente" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC