Translate "tergere" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


tergere — torka (Swedish / svenska)
Att föra ett föremål eller redskap över en yta eller annat föremål med kontinuerlig kontakt i avsikt att avlägsna ett ämne från dess yta.

Translate tergere

Learn how to say "tergere" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey