Toll Free: (800) 790-3680

Translate "szoftver" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


szoftver — programska oprema, softver (Slovenian / slovenščina)
Programska oprema je splošen izraz za vse različne računalniške programe. Programsko opremo lahko razdelimo v štiri glavne kategorije: sistemska programska oprema, razvojna programska oprema, grafični vmesnik, uporabniška programska oprema.

Translate szoftver

Learn how to say "szoftver" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC