Toll Free: (800) 790-3680

Translate "szikla" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


szikla — kamnina (Slovenian / slovenščina)
Strma obalna hribina, ki je lahko previsna, naklon je delno odvisen od sprijetja, postavitve in trdote materialov, iz katere je nastal klif, in delno od potekajočih erozijskih procesov. Kjer prevladuje vpliv valovanja, bo spodnji del klifa hitro erodiran, klif se bo pomikal v notranjost, še zlasti v primeru nesprijetih materialov, npr. gline, peska, itd., pogosto je rezultat abrazijska polica na dnu klifa. (Vir: WHIT)
Vsi skupki mineralov, ki so del zemeljske skorje. Lahko so razdrobljene, kot pesek, glina, ali blato, ali sprijete, kot granit, apnenec ali premog.

Translate szikla

Learn how to say "szikla" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC