Toll Free: (800) 790-3680

Translate "szikla" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


szikla — gesteente (Dutch / Nederlands)
Een aflopende kust, al dan niet met een steile hellingshoek, die gedeeltelijk afhankelijk is van de verbindingen en de hardheid van de materialen waaruit het object bestaat en gedeeltelijk van het werk van de erosieprocessen. Op een plaats met veel golven erodeert de voet vaak snel en treedd de klif terug, in het bijzonder als die veel materialen als klei, zand, enzovoort, daarbij vaak een schuringsplatform bij de voet van de klif achterlatend.

Translate szikla

Learn how to say "szikla" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC