Toll Free: (800) 790-3680

Translate "szervezet (jog)" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


szervezet (jog) — organizacja (Polish / polski)
korporacja, agenda rządowa, instytucja, przedsiębiorstwo lub grupa ludzi zjednoczonych wspólnym planem, programem działania, wspólnymi poglądami, zadaniami

Translate szervezet (jog)

Learn how to say "szervezet (jog)" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC