Toll Free: (800) 790-3680

Translate "szervezet (jog)" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


szervezet (jog) — organisatie (Dutch / Nederlands)
Term gebruikt in het handelsrecht omvattend een bedrijf, regering of overheidsafdeling, zaak, vennootschap of vereniging, twee of meer personen met een gezamenlijk of gemeenschappelijk belang of elke andere juridische of commerciële eenheid.

Translate szervezet (jog)

Learn how to say "szervezet (jog)" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC