Toll Free: (800) 790-3680

Translate "szerda" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


szerda — środa (Polish / polski)
Trzeci dzień tygodnia w Europie i w systemach używających normy ISO 8601; czwarty dzień tygodnia w Zjednoczonych Stanach Ameryki.

Translate szerda

Learn how to say "szerda" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC