Toll Free: (800) 790-3680

Translate "szarvasmarha" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


szarvasmarha — bydło (Polish / polski)
udomowione zwierzęta, hodowane dla produkcji mleka, mięsa, skór oraz jako siła pociągowa, pochodzące od dzikich gatunków, z podrodziny Bovinae, np. krowy

Translate szarvasmarha

Learn how to say "szarvasmarha" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC