Toll Free: (800) 790-3680

Translate "sucho" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


sucho — suša (Slovenian / slovenščina)
obdobje nenormalno sušnega vremena, ki se nadaljuje tako dolgo, da pomanjkanje vode povzroči resno hidrološko neravnovesje (škoda na posevkih, usihanje vodnih zalog) na prizadetem območju.

Translate sucho

Learn how to say "sucho" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Czech and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC