Translate "stercore de stabulo" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


stercore de stabulo — hlevski gnoj (Slovenian / slovenščina)
Iztrebki živali, ki se jih zbira v konjušnicah in hlevih z ali brez odpadkov; uporablja se za obogatitev prsti. (Vir: MGH)

The original Interlingua definition:

stercore de stabulo (Interlingua)
Excrementos animal colligite in stabulos e terrenos de ferma con o sin lectiera; usate pro inricchir le solo.

Translate stercore de stabulo

Learn how to say "stercore de stabulo" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Interlingua and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey