Translate "stannum" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


stannum — kositer (Slovenian / slovenščina)
Kovinski element, ki se pojavlja kot kaserit in ima več alotropov. Normalno kovna srebrnobela kovina se pod 13.2°C počasi spremeni v siv prah.

Translate stannum

Learn how to say "stannum" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey