Translate "stannum" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


stannum — cyna (Polish / polski)
(Sn) pierwiastek chemiczny z grupy węglowców, liczba atomowa 50, metal barwy srebrzystej, miękki, kowalny, łatwo topliwy, odporny na wpływy atmosferyczne, używany w metalurgii do pokrywania żelaza i miedzi w celu ochrony ich przed korozją

Translate stannum

Learn how to say "stannum" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey