Toll Free: (800) 790-3680

Translate "slovar" into Romanian (română)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


slovar
dicţionar (Romanian / română)

The original Slovenian definition:

slovar (Slovenian)
Besednjak posebnega področja delovanja, predela, socialnega razreda ali posameznika, ali popolnega niza morfemov ali jezikovnih pomenskih enot in besed.
Referenčna knjiga, ki vsebuje seznam, urejen po abecednem vrstnem redu, z razlago besed, razumljiv in izbran seznam besed nekega jezika; ponavadi identificira fonetično, slovnično in semantično vrednost vsake besede, pogosto vključuje etimologijo, citate in primere uporab ter druge informacije.
Seznam besed in fraz v jeziku, na tehničnem področju ali na določenih področjih, ki so ponavadi urejene po besednem redu in pogosto nudi kratke definicije ter tuje prevode.
Zbirka izrazov, ki navaja sopomenke, sorodne izraze in druge povezave. Pogosto je v knjižni obliki ali kot standardizirano besedišče v zbirki podatkov.

Looking for professional Slovenian translation? Now that you know what "slovar" in Romanian is, Translation Services USA can provide that, too!

We have experienced, native-speaking Slovenian translators that can help translate your business and personal documents, certified documents, website, app, or anything else.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate slovar

Learn how to say "slovar" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Slovenian and Romanian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC