Toll Free: (800) 790-3680

Translate "slott" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


slott — kasteel (Dutch / Nederlands)
Historisch gebouw of groep van gebouwen gebruikt voor de verdediging door de strijdkrachten, waarvan de belangrijkste structuren muren en torens zijn.

The original Swedish definition:

slott (Swedish)
Historisk byggnad eller grupp av byggnader som användes av militära styrkor för att försvara sig och vars huvudsakliga delar är murar och torn.

Translate slott

Learn how to say "slott" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC