Toll Free: (800) 790-3680

Translate "slanost tal" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


slanost tal — zasolenie gleb (Polish / polski)
badanie ilości soli mineralnych w glebie

The original Slovenian definition:

slanost tal (Slovenian)
Merjenje količine mineralnih soli v prsti. Veliko polsuhih in suhih področij je naravno slanih. Po definiciji obstajajo področja s trajnim pomanjkanjem vode tam, kjer je izhlapevanje večje kot je količina padavin. Medtem ko je v vlažnih področjih dovolj vode, da pronica skozi prsti in izpira topne snovi iz prsti in skal v reke in nato v morje, je v puščavah drugače, sol se tam nabira. (Vir: PHC / GOUD)

Now that you've learned the Polish word for "slanost tal", maybe you also need Slovenian translation for your document, website, or app? You're in the right place!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Slovenian linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate slanost tal

Learn how to say "slanost tal" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Slovenian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC