Toll Free: (800) 790-3680

Translate "skogsindustri" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


skogsindustri — gozdarstvo (Slovenian / slovenščina)
Gospodarski sektor, v katerem so združena podjetja in ustanove, ki se ukvarjajo z izrabo in upravljanjem velikih gozdnih površin, pogosto za uporabo v proizvodnji in zaradi drugih dobrin, ki se nahajajo v gozdovih, npr. les, prostoživeče živali, habitat, čista voda, biotska raznovrstnost in rekreacija. (Vir: NCF)

Translate skogsindustri

Learn how to say "skogsindustri" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC