Toll Free: (800) 790-3680

Translate "simia" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


simia — aap (Dutch / Nederlands)
Een primaat uit de groep "Apen van de Nieuwe Wereld" of "Apen van de Oude Wereld" (Simiiformes, exclusief de superfamilie Hominoidea of mensapen) dat hoofdzakelijk in regenwouden leeft en van een mensapen te onderscheiden is door zijn geringere grootte en zijn staart.

Translate simia

Learn how to say "simia" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC