Translate "silenciador" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


silenciador — dušilec (Slovenian / slovenščina)
Vsaka naprava za zmanjševanje hrupa, zlasti naprava v izpušnem sistemu motornih vozil.

Translate silenciador

Learn how to say "silenciador" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Spanish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey