Translate "sierpe" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


sierpe — wąż (Polish / polski)
gady z podrzędu węże (Serpentes) o pokrytym łuskami, walcowatym ciele, bez kończyn posiadające zrośnięte powieki i zmodyfikowane szczęki umożliwiające połykanie dużych ofiar.

The original Spanish definition:

sierpe (Spanish)
Reptil miembro del suborden de los ofidios o serpientes, que tienen un cuerpo sin extremidades, párpados fundidos y una mandíbula modificada para tragar a grandes presas.

Translate sierpe

Learn how to say "sierpe" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Spanish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey