Toll Free: (800) 790-3680

Translate "serum" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


serum — sirotka (Slovenian / slovenščina)
Vodena tekočina, ki se od skute loči, ko se mleko sesiri, na primer pri izdelavi sira.

Translate serum

Learn how to say "serum" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC