Translate "schilpad" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


schilpad — kopenska želva (Slovenian / slovenščina)
Vsi rastlinojedi kopenski plazilci (chelonia) iz družine testudinidae, ki živijo v toplih predelih in imajo kupolast oklep ter krempljaste ude.

Translate schilpad

Learn how to say "schilpad" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Flemish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey