Translate "sanitate human" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


sanitate human — človekovo zdravje (Slovenian / slovenščina)
Izogibanje boleznim in poškodbam ter podpiranje normalnega stanja z učinkovito rabo okolja, ustreznim delovanjem družbe in notranjim občutkom za splošno blaginjo. (Vir: KOREN)

The original Interlingua definition:

sanitate human (Interlingua)
Le prevention de maladia e vulnere e le promotion de normalitate per le uso efficiente del ambiente, un societate que functiona correctemente, e un senso interior de ben-esser.

Translate sanitate human

Learn how to say "sanitate human" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Interlingua and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey