Translate "sanitate human" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


sanitate human — menselijke gezondheid (Dutch / Nederlands)
Het voorkómen van ziekte en verwonding en het bevorderen van de norm door efficiënt gebruik van het milieu, een goed functionerende gemeenschap en een innerlijk gevoel van welzijn.

The original Interlingua definition:

sanitate human (Interlingua)
Le prevention de maladia e vulnere e le promotion de normalitate per le uso efficiente del ambiente, un societate que functiona correctemente, e un senso interior de ben-esser.

Translate sanitate human

Learn how to say "sanitate human" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Interlingua and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey