Translate "Russiese Federasie" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Russiese Federasie — Rosja (Polish / polski)
Największe państwo na świecie, położone częściowo w częściowo w Europie i Azji.

Translate Russiese Federasie

Learn how to say "Russiese Federasie" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey