Translate "ruscellamento" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ruscellamento — odtok (Slovenian / slovenščina)
Stopnja, ko voda odteka po zemeljski površini. Ta stopnja je določena s teksturo tal, s pobočjem, podnebjem, in obliko pokritosti zemlje (tlakovana tla, trava, gozd ali gola prst). (Vir: LANDY)

Translate ruscellamento

Learn how to say "ruscellamento" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Italian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey