Translate "rumorista" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


rumorista — synkronitehosteiden tekijä (Finnish / suomi)
Kuvausryhmän jäsen, joka tekee ja tallentaa elokuvassa tarvittavia luonnollisia, jokapäiväisiä ääniä.

Translate rumorista

Learn how to say "rumorista" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Italian and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey