Translate "rugmurg" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


rugmurg — ruggenmerg (Dutch / Nederlands)
Een dikke, wittige streng zenuwweefsel die een belangrijk onderdeel vormt van het zenuwstelsel van gewervelden. Hij loopt van de hersenstam omlaag door de ruggengraat, met zenuwuitlopers naar verschillende lichaamsdelen. Hij wordt omgeven en beschermd door de wervelkolom.

Translate rugmurg

Learn how to say "rugmurg" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey