Translate "reservoir" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


reservoir — akumulacija/zadrževalnik (Slovenian / slovenščina)
Umetno ali naravno mesto za zbiranje vode, kot sta jezero in ribnik, iz njih se lahko voda črpa za namakanje, za občinske vodne zaloge ali za nadzorovanje poplav.

Translate reservoir

Learn how to say "reservoir" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey