Translate "reservoir" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


reservoir — zbiornik zaporowy (Polish / polski)
sztuczny lub nauralny zbiornik wodny, np. jezioro lub staw, wykorzystywany w celach dostawy wody, nawadniania lub kontroli przeciwpowodziowej

Translate reservoir

Learn how to say "reservoir" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey