Toll Free: (800) 790-3680

Translate "rekombinantna DNA tehnologija" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


rekombinantna DNA tehnologija — technologia rekombinacji DNA (Polish / polski)
techniki i zastosowania praktyczne związane z rekombinacją DNA (wprowadzanie kwasu dezoksyrybonukleinowego do komórki, co prowadzi do zmian jej genotypu i fenotypu; kwas dezoksyrybonukleinowy ulega replikacji razem z naturalnym DNA)

The original Slovenian definition:

rekombinantna DNA tehnologija (Slovenian)
Metode in praktične aplikacije, povezane z rekombinantno DNA (deoksiribonukleinska kislina je umetno uvedena v celico, ki spremeni genotip in fenotip celice in se razmnožuje skupaj z naravno DNA). (Vir: DELFIN / KOREN)

Now that you've learned the Polish word for "rekombinantna DNA tehnologija", maybe you also need Slovenian translation for your document, website, or app? You're in the right place!

Our global network of professional translators can help translate your project into Slovenian, no matter how big or how small.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate rekombinantna DNA tehnologija

Learn how to say "rekombinantna DNA tehnologija" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Slovenian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC