Translate "rekeningkunde" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


rekeningkunde — księgowość (Polish / polski)
prowadzenie ksiąg, w które wpisuje się wszystkie transakcje wpływające na sytuację finansową przedsiębiorstwa lub organizacji

Translate rekeningkunde

Learn how to say "rekeningkunde" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey