Toll Free: (800) 790-3680

Translate "rai-luan" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


rai-luan — åker (Swedish / svenska)
Ett avgränsat område land där det växer gräs eller gröda, och som vanligen omges av staket eller tätt planterade buskar när det utgör del av en lantgård.

Translate rai-luan

Learn how to say "rai-luan" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Tetum and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC