Toll Free: (800) 790-3680

Translate "rai-luan" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


rai-luan — pole (Slovak / slovenčina)
Ohraničená oblasť krajiny porastená trávou alebo plodinami, ktorá je väčšinou ohradená plotom alebo vysadenými kríkmi, ak je časťou farmy.

Translate rai-luan

Learn how to say "rai-luan" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Tetum and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC