Toll Free: (800) 790-3680

Translate "rai-luan" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


rai-luan — pelto, kenttä (Finnish / suomi)
Rajattu maa-alue, jolla viljellään kasveja ja jota tavallisesti ympäröi aita tai tiheään istutettuja pensaita, kun se on ola maatilaa.

Translate rai-luan

Learn how to say "rai-luan" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Tetum and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC