Translate "radon" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


radon — radon (Slovenian / slovenščina)
Radioaktiven plinast element, ki naravno izžareva iz kamnin in mineralov z radioaktivnimi elementi. Sprošča se v rudnikih kositra, železa, fluorita in urana, ne pa v rudnikih premoga. Radon in njegovi razpadli produkti so alfa sevalci, ugotovljeno je bilo, da so vzrok presežnega pojava pljučnega raka pri rudarjih urana. Izražena je bila zaskrbljenost nas stopnjo radona v gospodinjstvih, ki so v bližini granitnih skal ali starih predelih kositrnih rudnikov. (Vir: PORT) ***Presežek radona je seveda tudi v okolici uranovih rudnikov, na primer v Poljanski dolini zaradi rudnika na Žirovskem vrhu.

Now that you've learned the Slovenian word for "radon", maybe you also need Indonesian translation for your document, website, or app? You're in the right place!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Indonesian linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate radon

Learn how to say "radon" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Indonesian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey