Translate "radon" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


radon — radon (Slovenian / slovenščina)
Radioaktiven plinast element, ki naravno izžareva iz kamnin in mineralov z radioaktivnimi elementi. Sprošča se v rudnikih kositra, železa, fluorita in urana, ne pa v rudnikih premoga. Radon in njegovi razpadli produkti so alfa sevalci, ugotovljeno je bilo, da so vzrok presežnega pojava pljučnega raka pri rudarjih urana. Izražena je bila zaskrbljenost nas stopnjo radona v gospodinjstvih, ki so v bližini granitnih skal ali starih predelih kositrnih rudnikov. (Vir: PORT) ***Presežek radona je seveda tudi v okolici uranovih rudnikov, na primer v Poljanski dolini zaradi rudnika na Žirovskem vrhu.

Translate radon

Learn how to say "radon" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey