Translate "radon" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


radon — radon (Polish / polski)
(Rn) promieniotwórczy pierwiastek chemiczny z grupy gazów szlachetnych, o liczbie atomowej 86, stosowany w leczeniu nowotworów

Translate radon

Learn how to say "radon" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey