Toll Free: (800) 790-3680

Translate "radiations" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


radiations — sevanje (Slovenian / slovenščina)
Emisije vseh žarkov, naravnega ali umetnega izvora, kot so radio valovi, sončni žarki, medicinski rentgenski žarki, radioaktivne padavine, jedrski odpadki, ki nastanejo ob izdelavi jedrskega orožja in izdelavi jedrske energije. Sevanje je ponavadi razdeljeno na jedrsko sevanje in neionizirno sevanje, kot je toplotno sevanje (vročina) in svetloba. Ultravijolično sevanje sonca ne vključuje ionizacijskih dogodkov jedrskega sevanja, vendar lahko poškoduje celice in tkiva. (Vir: WRIGHT)

The original English definition:

radiations (English)
Emission of any rays from either natural or man-made origins, such as radio waves, the sun's rays, medical X-rays and the fall-out and nuclear wastes produced by nuclear weapons and nuclear energy production. Radiation is usually divided between non-ionizing radiation, such as thermal radiation (heat) and light, and nuclear radiation. Non-ionizing radiation includes ultraviolet radiation from the sun which, although it can damage cells and tissues, does not involve the ionization events of nuclear radiation. (Source: WRIGHT)

Now that you've learned the Slovenian word for "radiations", maybe you also need English translation for your document, website, or app? You're in the right place!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking English linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate radiations

Learn how to say "radiations" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in English and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC